Kwekkelstaete is een kleinschalige woonvoorziening voor 6 kinderen of (jong-)volwassenen met een meervoudige beperking. Kwekkelstaete is tot stand gekomen dankzij de gezamenlijke inzet van ouders, Philadelphia Zorg, Woningcorporatie Joost (voorheen De Kleine Meierij) en de gemeente ’s-Hertogenbosch.

De inventaris en inrichting en de aanleg van de tuin werden betaald uit vele giften en donaties van particulieren, belangenorganisaties, bedrijven en “goede doelen instellingen”.

Natuurlijk is alles zowel binnen als buiten rolstoelvriendelijk aangelegd.