De verzorging, verpleging en begeleiding van de bewoners geschiedt door een vast team. Met de ouders zijn vaste roosterblokken afgesproken. Basis voor de zorg zijn de individuele zorg- en werkplannen. Binnen het team zijn in principe 2 mensen belast met de coördinatie van de individuele bewonerszorg. Deze teamleden fungeren ook als vast aanspreekpunt voor ouders.

Voor de inwendige mens wordt ook goed gezorgd. De boodschappen worden bezorgd en er wordt iedere dag in huis gekookt. In de aangepaste keuken worden dikwijls ook de bewoners bij dit dagelijks ritueel betrokken. Voor het schoonhouden en de was is gedurende enkele uren per week huishoudelijke ondersteuning aanwezig.

’s Nachts zorgt een slaapdienst voor het veilige gevoel van de bewoners.